Při reklamaci

Chcete-li reklamovat výrobek, u nás je to jednoduché:


1) Napište nám na info@prokrasu.eu

2) Uveďte číslo objednávky a reklamované zboží.

3) Počkejte na naši odpověď, budeme Vás informovat o dalším postupu