Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů:

- Prokrasu.eu, Groves s.r.o.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu expedování Vaší objednávky. Zpracováváme jméno, příjmení, kompletní adresu, telefonní číslo, e-mail, které následně uchováváme dalších 10 let z důvodu daňových zákonů.


Zpracovatelé:

- Česká pošta

- Účetní


Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prokrasu.eu, Groves s.r.o., Na Folimance 2155/15, Praha 12000, IČ: 07860757, provozovatel internetového obchodu www.prokrasu.eu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami našeho e-shopu.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci objednávky od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), příjmení, adresu (dodací případně fakturační), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit. 

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme, slouží pouze pro realizaci obchodní transakce, případně odeslání informace o akční nabídce (maximálně 1x měsíčně).

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po příhlášení do eshopu www.prokrasu.eu, můžete údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@prokrasu.eu .


Ochrana osobních údajů v kostce


- Vaše osobní údaje (dále OÚ) potřebujeme k realizaci objednávky. Ty jsou předány třetí straně ve smyslu dopravce (ten údaje potřebuje pro doručení zásilky), účetní a mohou být předány státnímu aparátu pro splnění zákonných a daňových povinností (výzva finančního úřad aj.)

- Vaše OÚ jsou v bezpečí. Komunikace s naším webem je šifrovaná díky protokolu HTTPS, tak jako jste například zvyklí u internetového bankovnictví.

- S OÚ zacházíme tak, jak nám ukládá zákon.

- K realizaci objednávky potřebujeme pouze nejnutnější údaje jako jméno, příjmení, kompletní adresa, telefon a e-mailový kontakt, na který Vám odesíláme zprávy o stavu zásilky.

- Tyto údaje potřebujeme uchovat na dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládá zákon či různá nařízení ( například zákonná povinnost archivace daňových dokladů po dobu 10 let apod. )

E-mailový kontakt můžeme také použít v rámci oprávněného zájmu pro informování o akční nabídce, zejména pak dostáváte informace o stavu Vaší objednávky

- Provedete-li registraci na našem webu je nutné souhlasit s podmínkami ochrany osobních údajů (případně obchodními podmínkami). V případě objednávky (bez registrace) Váš souhlas nepotřebujeme, neboť tato data jsou nutná k realizaci objednávky.

- U registrovaného účtu si údaje můžete měnit po přihlášení na našem webu.

- Nic Vám nenutíme, netajíme, nepředškrtáváme. Vše podléhá Vaší svobodné volbě.


Cookies


- Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

- Nedokážeme si však jednotlivé chování spárovat s Vašimi citlivými údaji.

- Respektujeme soukromí každého jednotlivce. Veškeré údaje vedou ke zkvalitnění služeb a nabízených výrobků. Jsou pro nás i pro Vás důležité, doporučujeme je proto nechat zapnuté.

- Pokud však nechcete ukládat cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho prohlížeče případně použít anonymní prohlížení.


Analytics


Náš e-shop je napojený na službu google analytics, díky čemuž získáváme základní údaje (návštěvnost, kraj, konverze obchodu aj.). Neukládá však žádné citlivé, konkrétní údaje. 

- Slouží pouze pro obecnou analýzu webu


Zabezpečení osobních údajů v kostce


- K osobním údajům má přístup pouze majitel obchodu případně personál určený k expedici objednávek seznámený se zásadami ochrany osobních údajů.

- K nutnému zabezpečení jsme udělali audit možných rizik.

- V případě zásahu třetí strany (programátor webu) jsou pravomoce na webu systémově omezené tak, aby Vaše údaje byly v bezpečí ukryté. Stejně tak nemůže dojít k úniku či hromadnému exportu citlivých dat.

- Systém a administrace webu jsou zaheslované.

- S osobními údaji u vrácených zásilek, podacích archů je nakládáno v souladu se zákonem. Papírová data jsou skartována nebo spálena.

- V případě nutné archivace jsou data uložena v uzamčené místnosti

- Počítače s případnými daty jsou zaheslovány a nachází se v uzamčeném objektu

- Počítače obsahují software, který chrání před viry a případnými útoky